پروژه سیستم امنیتی با قابلیت تعریف کاربر و رمز عبور با avr

یک سیستم امنیتی که دارای یک کاربر اصلی می باشد و توسط این کاربر می توان کاربرهای متعددی با پسورد های مجزا تعریف نمود. می توان تا 100 کاربر و 100 پسورد مختلف را تعریف، و در قسمت ورود هر یک از اعضاء که نام کاربری و رمز عبور خود را بدرستی وارد کند یک رله به همراه LED روشن خواهد شد.

پروژه سیستم امنیتی با قابلیت تعریف کاربر و رمز عبور با avr

پروژه کنترل سروو موتور از 0 تا 180 درجه با avr

کنترل زاویه ای 0 تا 180 درجه؛ قابلیت تعریف بیش 100 برنامه مجزا توسط کاربر؛ تعیین زاویه برای هر پله حرکت سروو موتور؛ تعیین سرعت حرکت سروو موتور؛ تعیین مدت زمان کارکرد در هر برنامه از 1 تا 255 دقیقه. منوی کاربری بسیار آسان برای تعریف برنامه ها.

پروژه کنترل سروو موتور از 0 تا 180 درجه با avr

پروژه ماشین حساب ساده با السیدی گرافیکی و avr

این پروژه یک ماشین حساب ساده با چهار عمل اصلی بروی نمایشگر گرافیگی می باشد.

پروژه ماشین حساب ساده با السیدی گرافیکی و avr

پروژه دماسنج ساده با avr

این پروژه یک دماسنج ساده می باشد که توانایی اندازه گیری دما از منفی 40 تا مثبت 120 درجه سانتی گراد با دقت دو رقم اعشار را دارد.

پروژه دماسنج ساده با avr

کنترل سرعت و جهت موتور DC

یک کنترل کننده موتور با جریان خروجی 2 آمپر شامل کنترل جهت چرخش و سرعت می باشد. این مدار دارای نمایشگر LCD متنی بوده که سرعت و جهت چرخش موتور را نمایش می دهد.

کنترل سرعت و جهت موتور DC
« »
طراحی کنترلر، مدارت دلخواه، پروژه ها و تمرینات درس میکروکنترلرها