Logo

ثبت وب سایت برنامه نویسی میکرو کنترلرها

در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی

ورود به سایت ساماندهی

 

به منظور انتظام امور و فعاليتهاي اطلاع‌رساني و توسعه خدمات دسترسي به اينترنت در كشور و با هدف ساماندهي (ثبت، حمايت و نظارت) فعاليت پايگاههاي اطلاع‌رساني اينترنتي ايراني در كشور و با مدنظر قراردادن حق دسترسي آزاد و سالم مردم به اطلاعات و دانش ، حمايت از پايگاههاي اطلاع‌رساني قانوني و رعايت حقوق اجتماعي و صيانت از ارزشهاي اسلامي ، ملي ، فرهنگي و اجتماعي كشور و همچنین تصویب نامه هیأت وزیران مبنی بر
آیین نامه ساماندهی فعالیت پایگاههای اطلاع رسانی و سایت های ایرانی اعم از وب سایت ها و وبلاگ ها این طرح از دی ماه سال 1385 به اجرا در آمد .

کلیه دارندگان وب سایت ها و وبلاگ ها می توانند از این تاریخ نسبت به ثبت پایگاه اینترنتی خود اقدام نمایند . پس از ثبت وب سایت ها و وبلاگ ها نامه الکترونیکی از طرف ستاد ساماندهی وب سایت های ایرانی مبنی بر دریافت اطلاعات به آدرس الکترونیکی وب سایت مذکور ارسال می شود .

در حال حاضر ثبت وب سایت ها گامی است در جهت ساماندهی وب سایت ها تا با حمایت های در نظر گرفته شده و نظارت بر آنها خدمات شایانی در عرصه اطلاع رسانی آنها ایفا گردد .

 

مشخصات ثبت شده