طراحی کنترلر، مدارت دلخواه، پروژه ها و تمرینات درس میکروکنترلرها
بر اساس رنج دمایی حداقل و حداکثر که توسط کاربر تعریف می شود می توان سرعت موتور را بین 1 تا 100 درصد به صورت خودکار تنظیم کرد.اندازه گیری ظرفیت خازن از 1pF تا 1uF، سلف از 1nH تا 1H و فرکانس از 1Hz تا 4MHz تنها با یک میکرو سوئیچ و همچنین کلیدی برای کالیبراسیون اتوماتیک.این پروژه قادر خواهد بود که یک ماشین را به صورت بیسیم در جهات جلو و عقب و چپ و راست با سرعت دلخواه کنترل و همچین با کلید استپ ماشین را ثابت (ترمز) نماید.در صورتی که برق شهر از حداقل تعریف شده کمتر، یا از حداکثر بیشتر شود رله خروجی قطع خواهد شد و از طریق بازر بوق هشدار پخش می شود.این مدار یک کنترلر زمانی و دمایی می باشد، که بر اساس برنامه ریزی دلخواه توسط کاربر یک رله خروجی را کنترل می نمایید. با اتصال لامپ فلورسنت مرغوب به رله دستگاه می توانید لامپ را تحت کنترل داشته باشید.
پروژه کنترل دور فن یا موتور توسط سنسور دما

MCP-41

پروژه کنترل دور فن یا موتور توسط سنسور دما
پروژه خازن سنج و سلف سنج-LC متر با avr

MCP-14

پروژه خازن سنج و سلف سنج-LC متر با avr
پروژه ماشین کنترلی بی سیم با avr

MCP-20

پروژه ماشین کنترلی بی سیم با avr
پروژه محافظ لوازم برقی با avr و نمایشگر سون سگمنت

MCP-21

پروژه محافظ لوازم برقی با avr و نمایشگر سون سگمنت
پروژه مدار دستگاه فتوتراپی (پایین آورنده زردی خون نوزادان)

MCP-24

پروژه مدار دستگاه فتوتراپی (پایین آورنده زردی خون نوزادان)
برنامه نویسی میکروکنترلرها آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 25557611 بار نمايش يافته است . یکم بهمن 1388
امروز : 1398/7/24

پرترافيك ترين ماه: خرداد ماه 1393 (565111 بازديد)
پرترافيك ترين روز: 17 تير ماه 1392 (62703 بازديد)
پرترافيك ترين ساعت: 09:00 - 09:59 در مورخه : 25 دي ماه 1389 (6072 بازديد)

[ برگشت به بخش آمارهاي اوليه ]


آمار ساليانه :

سالدفعات بازديد
1388 (7221)
1389 (989126)
1390 (2332482)
1391 (3642104)
1392 (3096382)
1393 (4957200)
1394 (4251072)
1395 (1967323)
1396 (1139195)
1397 (1955489)
1398 (1209867)


آمار ماهيانه سال : 1398

ماهدفعات بازديد
فروردين ماه (150446)
ارديبهشت ماه (206449)
خرداد ماه (168246)
تير ماه (150960)
مرداد ماه (157837)
شهريور ماه (271726)
مهر ماه (104197)
آبان ماه (0)
آذر ماه (0)
دي ماه (0)
بهمن ماه (0)
اسفند ماه (0)


آمار روزانه ماه : مهر ماه, 1398

تاریخدفعات بازديد
1 3.955% (4121)
2 4.268% (4448)
3 4.182% (4358)
4 4.110% (4283)
5 4.477% (4665)
6 4.100% (4273)
7 4.494% (4683)
8 4.205% (4382)
9 4.050% (4221)
10 4.627% (4822)
11 4.274% (4454)
12 4.007% (4176)
13 4.820% (5023)
14 4.085% (4257)
15 5.251% (5472)
16 4.447% (4634)
17 3.962% (4129)
18 3.757% (3915)
19 4.037% (4207)
20 4.187% (4363)
21 4.292% (4473)
22 4.664% (4860)
23 4.679% (4876)
24 1.057% (1102)
25 0% (0)
26 0% (0)
27 0% (0)
28 0% (0)
29 0% (0)
30 0% (0)


آمار ساعات روز : 24 مهر ماه 1398

ساعتدفعات بازديد
00:00 - 00:59 16.69% (184)
01:00 - 01:59 12.15% (134)
02:00 - 02:59 14.42% (159)
03:00 - 03:59 11.16% (123)
04:00 - 04:59 10.98% (121)
05:00 - 05:59 11.34% (125)
06:00 - 06:59 12.25% (135)
07:00 - 07:59 10.98% (121)
08:00 - 08:59 0% (0)
09:00 - 09:59 0% (0)
10:00 - 10:59 0% (0)
11:00 - 11:59 0% (0)
12:00 - 12:59 0% (0)
13:00 - 13:59 0% (0)
14:00 - 14:59 0% (0)
15:00 - 15:59 0% (0)
16:00 - 16:59 0% (0)
17:00 - 17:59 0% (0)
18:00 - 18:59 0% (0)
19:00 - 19:59 0% (0)
20:00 - 20:59 0% (0)
21:00 - 21:59 0% (0)
22:00 - 22:59 0% (0)
23:00 - 23:59 0% (0)


[ بازگشت ]