تاریخ : جمعه، 15 مرداد ماه، 1389
موضوع : الکترونیک

مود ماکزیمم در ریزپردازنده 8086-8088

مود ماکزیمم

مود ماکزیمم یا حداکثر، به مودی گفته می شود که در آن مود، ریزپردازنده 8086 یا 8088 به همراه ریزپردازنده کمکی دیگر در سیستم انجام وظیفه می نماید. همانگونه که در بخش اول اشاره شد ریزپردازنده 8086/88 توانایی کار با پردازنده کمکی را نیز دارد. بنابراین اگر در طراحی مداری، ریزپردازنده کمکی نیز وجود داشته باشد، لازم است ریزپردازنده 8086/88 در مود ماکزیمم قرار گیرد و بدین منظور پایه شماره 33 ریزپردازنده (که به نام پایه MN-MX نامیده می شود) به ولتاژ صفر منطقی (زمین) وصل می شود:قرار دادن ریزپردازنده 8086-8088 در مود ماکزیمم

وجود یک ریزپردازنده کمکی (8087 یا 8089) در مدار کافی است تا ریزپردازنده در مود ماکزیمم طراحی شود. در این حالت سیگنال های کنترل در ارتباط با سایر اجزاء سیستم متشکل از چندین پردازنده، تولید خواهد شد. (در فهرست مقالات میکرو رایانه جستجو کنید) بدین منظور باید در سیستم تراشه کنترل کننده گذرگاه قرار داده شود که این سیگنال ها را دریافت نموده و سیگنال های مورد نیاز سخت افزار و کنترل گذرگاه را تولید کند.

سیگنالهای کنترل اختصاصی مود ماکزیمم عبارتند از : S0 , S1 , S2 , QS0 , QS1 , RQ/GT0 , RQ/GT1 و سیگنال LOCK.


منبع: microrayaneh.com


ثبات میکرو میکروکنترولر میکروکنترلر ریزپردازنده picpars.com picpars مود ماکزیمم در ریزپردازنده 8086-8088

منبع این مقاله : :برنامه نویسی میکروکنترلرها
آدرس این مطلب : http://www.picpars.com/110/-مود-ماکزیمم-در-ریزپردازنده-8086-8088